Fakken vindpark – servicebygg

Prosjektfakta 
Status:  Avsluttende 
Prosjekttype:
Tidsrom: 2011-2012
Bruttoareal: 1 000 m²
Byggherre: Troms Kraft AS
Arkitekt: Arkitektkontoret Amundsen AS
Rådgiver: Arkitektkontoret Amundsen AS
Kontraktsform: Totalentreprise
Prosjektadresse: Vannøy Troms

Prosjektleder: John-Oskar Nyvoll

Send som epost

Beskrivelse av prosjektet:

Vindparken på Fakken på Vannøya er den første vindparken Troms kraft Produksjon har bygget ut. Vindparken består av 18 vindmøller med tre turbiner. Parken produserer strøm som transporteres via et nytt nett til kunder i Karlsøy og Tromsø kommuner. Samlet produksjonskapasitet er 138 GWh, noe som tilsvarer forbruket til ca. 7.000 husstander i ett år.

Vår jobb besto i å bygge et servicebygg med garasje samt fundamentene for vindmøllene. I tillegg bygget vi bygget der trafoen som samler kraften fra alle vindmøllene, er plassert.

Servicebygget har beonggolv på grunn, plasstøpt bærekonstruksjon og etasjeskille i 200 mm hulldekker. Ytterveggene er 198 mm bindingsverk med 200 mm isolasjon, to lags gips med stående panel som er ferdig behandlet fra fabrikk.

Garasjen har plasstøpte vegger, hulldekker på tak og ferdigbehandlet utvendig kledning.

Vindmøllefundamentene er i stål og betong med stagforankring til fjell. Totalt ble det støpt 1.800 m3 betong, det ble montert ca 360.000 kg armering og til hvert fundament gikk det med ca. 20 000 kg stål.

Vi sto som hovedbedrift med styring av underentreprenører, inkl. tekniske fag. Vi hadde ansvaret for alle bygningsmessige arbeider; grunnarbeid, plasstøpt betong, tømrerarbeid, montering av betong og stål, montering av glass og fasader, maler, tak, sanitær, våtrom, varme og ventilasjon.